Dry Needling – Traject 2023-2024

U kan bij Ortho-Logos kiezen om in te schrijven voor een heel opleidingstraject. Dit opleidingstraject omvat de volledige opleiding Dry Needling met alle modules inclusief het eindexamen.

Theorie en principes over wat is dry needling, myofascial pain syndrome en een trigger point nu juist, hoe werkt de pijn-fysiologie rond trigger pointsen hoe kunnen we daarop inwerken (werkingsmechanismen), diagnostiek, differential diagnostics en semiologie, indicaties en contra-indicaties.

Veiligheid en de verschillende graderingssystemen, als ook de te vermijden zones en het controleren van ‘adverse effects’ Hygiëne O&O-protocolPraktische inleiding (verschillen tussen de naalden en de verschillende naaldtechnieken, naaldstimulaties)

Praktijk bovenste lidmaat:

Infraspinatus – Supraspinatus – Teres Major – Teres Minor – Deltoideus – Biceps Brachii – Triceps Brachii, Brachialis, Trapezius (TP2)

Praktijk onderste lidmaat:

Rectus femoris – Vastus medialis – Vastus lateralis – Vastus intermedius – Gastrocnemius – Soleus – Plantaris – Popliteus – Tibialis Posterior – Tibialis Anterior – Extensor Digitorum – Extensor Hallucis – Peroneus Longus – Peroneus Brevis – Fexor Digitorum Longus – Flexor Hallucis Longus – Tibialis Posterior – Quadratus Plantae – Adductor Hallucis

Voorwaarden : afgestudeerd als kinesitherapeut/osteopaat/arts
Docenten : Leduc Michel, Vos Marc, Vandingenen Nick, Reyckers Marnik
Dagindeling : De cursus gaat telkens door op vrijdag en zaterdag van 9u tot 17u & op zondag van 9u-14u
Vanaf 8u30 bent u welkom en is er koffie/thee voorzien.

De Advanced Module 1 bouwt verder op de kennis en vaardigheden die je hebt geleerd in de basismodule. Deze module start met een korte herhaling van de geziene praktische leerstof in de basismodule. Daarna doorloop je van elke nieuwe spier kort de anatomie, triggerpunten locatie, palpatie en naaldtechniek om zo een optimaal reusltaat te bekomen.
Je groeit in deze modules ook verder in het klinisch redeneren, linken leggen met betrokken segmenten en de implementatie hiervan in je behandelplan. Ook courante pathologieën zoals tenniselleboog, de quervain tendinitis, voetballerslies, shin splints worden hier uitvoerig besproken.

Praktijk

Extensor Carpi Radialis Longus / Brevis, Anconeus, Supinator, Brachioradialis, Trapezius, Levator Scapulae, Serratus Posterior Superior, Semitendinosus, Semimembranosus, Biceps Femoris, Popliteus, Plantaris, Pronator Teres, Pronator Quadratus, Flexor Carpi Radialis / Ulnaris, Flexor Digitorum, Palmaris Longus, Romboidei, Rectus Abdominis, Obliquus Abdominis Externus / Internus, Sternalis, Quadratus Lumborum, Gluteus Minimus / Medius / Maximus, Piriformis, Pectineus, Adductor Longus, Adductor Brevis, Gracilis, Adductor Magnus, Serratus Posterior Inferior, Serratus Anterior, Latissimus Dorsi.

Voorwaarden : afgestudeerd als kinesitherapeut/osteopaat/arts, Basis module gevolgd hebben.
Docenten : Leduc Michel, Vos Marc, Vandingenen Nick, Reyckers Marnik
Dagindeling : De cursus gaat telkens door van 9 tot 17u.
Vanaf 8u30 bent u welkom en is er koffie/thee voorzien.

De Advanced Module 2 bouwt verder op de kennis en vaardigheden aangeleerd in de basismodule en advanced 1. Deze module start met een korte herhaling van de geziene praktische leerstof in de advanced 1 module. Daarna doorlopen we weer van elke nieuwe spier kort de anatomie, triggerpunten locatie, palpatie en naaldtechniek om zo tot een optimaal reusltaat te komen.

We groeien nog verder in deze modules in het klinisch redeneren, linken leggen met betrokken segmenten en de implementatie hiervan in het behandelplan. Met deze spieren in je repertoire worden de behandel mogelijk zeer uitgebreid en zie je duidelijke linken tussen bijvoorbeeld een hardnekkige frozen shoulder en lage rug pijnen.

Praktijk:

Lumbricalis, Interossei, Opponens Pollicis, Extensor Pollicis, Adductor Pollicis Tensor fasciae Latae, Sartorius, Subscapularis, Coracobrachialis, Brachialis, Semispinalis Cervicis, Semispinalis Capitis, Splenius Cervicis en Capitis, Rotatores Brevis, Rotatores Longus, Multifidi Brevis, Multifidi Longus, Iliocostalis Thoracis en Lumborum, Longissimus Thoracis en Lumborum Extensor Hallucis, Flexor Digitorum Longus, Flexor Hallucis Longus, Quadratus Plantae, Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Indicis.

Voorwaarden: Basis module dry needling + Advanced 1 en 2, alle 3 bij Ortho-Logos gevolgd hebben.

In deze module trainen we je skills en kennis die je ondertussen hebt opgebouwd en verdiepen we je in de moeilijkere te prikken gebieden. Hier leggen we veel aandacht op precisie en anatomie. We bespreken o.a. TMJ problematiek, hoofdpijnen, short lateral rotators, … Ook needlen we enkele peespunten met als kers op de taart SIG, Morton, Dupuytren. We leren je zeer complementaire aanvullende manuele technieken aan waardoor het effect van dry needling nog eens zo groot is.

Praktijk:

Masseter, Temporalis, Ptyregoideus Lateralis en Medialis, Zygomticus, Diagastricus, Omohyoideus, Platysma, Occipitofrontalis, Scaleni, Sternocleidomastoideus Iliopsoas, Gemelli Superior, Obturtorius Externus en Internus, Gemelli Inferior, Quadratus Femoris Rectus Capitis Posterior Minor, Rectus Capitis Posterior Major, Obliquus Capitis Inferior, Obliquus Capitis Superior, Splenius Cervicis en Capitis, Sacro-iliacaal Needling, Mortons Neuralgie Needling, Achillespees, Patellapees, Dupuytren Foramen Obturatorium, Kanaal van Hunter, Cupula Pleura Stretch.

Voorwaarden: Basis module dry needling + Advanced 1 en 2, alle 3 bij Ortho-Logos gevolgd hebben

De refresher module kan enkel gevolgd worden na je heel het traject hebt afgelegd (van basis t.e.m expert) en dient als voorbereiding op het examen. In de refresher worden de meest vooorkomende spieren nog eens gedemonstreerd en bieden we je ook de kans om op voorhand in te dienen welke spieren je specifiek wil zien. De dag later volgt dan het examen dat bestaat uit een theoretisch gedeelte (muliple choice) en een praktisch gedeelte bestaande uit twee delen: casuisiek en praktische demonstratie van bepaalde triggerpoints. We quoteren voornamelijk op de juiste kennis, practical skills maar bovenal willen we safety/hygiëne op de eerste plaats zetten. Na het slagen van het examen ontvang je je diploma dry needling.

Voorwaarden : expert module van Ortho-Logos gevolgd te hebben

Prijs

De prijs voor het opleidingstraject bedraagt 3950€.

Hiervoor kan u, een tegemoetkoming van 30% verkrijgen via de KMO-portefeuille, door de Vlaamse overheid. Het examen komt niet in aanmerking voor de kmo portefeuille.

Alle prijzen zijn inclusief cursusmateriaal; hand-out’s – desinfecteringsmateriaal – verschillende soorten naalden, lunch, koffie, thee, frisdranken en versnaperingen tussendoor. Parkeren is gratis.

Inschrijven voor het volledige opleidingstraject kan via inschrijvingsformulier.

Zoals door de  KMO-portefeuille gevraagd wordt,  is dit traject binnen de 365 dagen afgerond. U dient tijdens je aanvraag aan te geven dat een gekozen opleiding valt onder het thema “Beroepsspecifieke competenties.

Moest u vragen hebben, horen wij dat graag op  info@orthologos.be.

Indien er reeds verworven kennis is bij andere opleidingen, gelieve deze te vermelden tijdens het inschrijven bij ‘Extra informatie’

Betalingen voor pas afgestudeerden:
Ben je dit jaar afgestudeerd, heb je recht op gespreide betalingen (basis module 950€, advanced1 750€, advanced 2 750€ , expert 750€, refresher/examen 750€)

Voorwaarden : afgestudeerd als kinesitherapeut/osteopaat/arts
Docenten : Leduc Michel, Vos Marc, Vandingenen Nick, Reykers Marnik
Dagindeling : De cursus gaat telkens door op vrijdag en zaterdag van 9u tot 17u & op zondag van 9u-14u
Vanaf 8u30 bent u welkom en is er koffie/thee voorzien.

Details opleiding
 • Dagen
  Uren
  Min
  Sec
 • Startdatum opleiding
  27 oktober 2023 08:30
 • Einddatum opleiding
  7 september 2024 17:00
 • Moeilijkheidsgraad
 • Aantal contacturen

  Basis module: 22

  Advanced 1: 16

  Advanced 2: 16

  Expert: 16

  Refresher: 16

  Totale opleiding: 86