JAARTRAJECT DN

Dit opleidingstraject impliceert alle modules inclusief het eindexamen. Dit jaartraject DN omvat Theorie, principes en palpatie ‘23-‘24 alsook Dry Needling ‘23-‘24 + examen. U dient zich dan ook verplicht in te schrijven voor beide delen van de opleiding.

 • Theorie, principes en palpatie ’23-’24 (het gesubsidieerde deel via KMO ®€3500):
 • Dry Needling + examen ’23-’24 (het niet-gesubsidieerde deel ®€500)

Data:

 • Basis             27-29 oktober 2023
 • Advanced 1             08-09 december 2023
 • Advanced2             23-24 februari 2024
 • Expert             03-04 mei 2024
 • Refresher + examen             06-07 september 2024

 

Voorwaarden: afgestudeerd als kinesitherapeut/osteopaat/arts

Docenten: Leduc Michel, Vos Marc, Vandingenen Nick, Reykers Marnik

Dagindeling: De cursus gaat telkens door op vrijdag en zaterdag van 9u tot 17u.  Tijdens het eerste lesweekend gaan de lessen ook op zondag door (9u tot 12u).

Dit jaar afgestudeerd als kinesitherapeut?

Maak gebruik van onze gespreide betalingen via KMO.

Prijs: €4000

Alle prijzen zijn inclusief cursusmateriaal; hand-out’s – verschillende soorten lunch, koffie, thee, frisdranken en versnaperingen tussendoor. Parkeren is gratis.

Voor het deel Theorie, principes en palpatie kan u een tegemoetkoming van 30% verkrijgen via de KMO-portefeuille, door de Vlaamse overheid. Zoals door de  KMO-portefeuille gevraagd wordt, is dit traject binnen de 365 dagen afgerond. U dient tijdens je aanvraag aan te geven dat een gekozen opleiding valt onder het thema “Beroepsspecifieke competenties.

Uw inschrijving is compleet wanneer u voor beide delen inschrijft.

Uiteraard kan u ook de opleiding betalen zonder tussenkomst van de KMO.

Hierover krijgt u bij inschrijving een mail toegestuurd met de stappen die u dient uit te voeren om je aanvraag en betaling in orde te maken.

 

Betaling mogelijk via KMO ® € 3500

Basis Module (27-29 oktober 2023)

Advanced 1 – (08-09 december 2023)

Advanced 2 (23-24 februari 2024)

Expert module (03-04 mei 2024)

Refresher  (06-07 september 2024)

Voorwaarden : afgestudeerd als kinesitherapeut/osteopaat/arts
Docenten : Leduc Michel, Vos Marc, Vandingenen Nick, Reykers Marnik
Dagindeling : De cursus gaat telkens door op vrijdag en zaterdag van 9u tot 17u & op zondag van 9u-14u
Vanaf 8u30 bent u welkom en is er koffie/thee voorzien.

Contacturen: 77 contacturen

 • eerste lesweekend basis: 21u
 • tweede lesweekend advanced 1: 14u
 • derde lesweekend advanced 2: 14u
 • vierde lesweekend expert: 14u
 • vijfde lesweekend refresher: 14u

Inhoud:

Basis Module (27-29 oktober 2023)

Manueel therapeutische toepassingen gebaseerd op anatomische en fysiologische principes, palpatie, werkingsmechanismen, diagnostiek, differentiaal diagnose, semiologie, indicaties en contra-indicaties.

Praktijk bovenste lidmaat:

Infraspinatus – Supraspinatus – Teres Major – Teres Minor – Deltoideus – Biceps Brachii – Triceps Brachii, Brachialis, Trapezius (TP2)

Praktijk onderste lidmaat:

Rectus femoris – Vastus medialis – Vastus lateralis – Vastus intermedius – Gastrocnemius – Soleus – Plantaris – Popliteus – Tibialis Posterior – Tibialis Anterior – Extensor Digitorum – Extensor Hallucis – Peroneus Longus – Peroneus Brevis – Fexor Digitorum Longus – Flexor Hallucis Longus – Tibialis Posterior – Quadratus Plantae – Adductor Hallucis

Advanced 1 – (08-09 december 2023)

De Advanced Module 1 bouwt verder op de kennis en vaardigheden die je hebt geleerd in de basismodule. Deze module start met een korte herhaling van de geziene praktische leerstof in de basismodule. Daarna doorloop je van elke nieuwe spier kort de anatomie, palpatie om zo een optimaal reusltaat te bekomen.

Je groeit in deze modules ook verder in het klinisch redeneren, linken leggen met betrokken segmenten en de implementatie hiervan in je behandelplan. Ook courante pathologieën zoals tenniselleboog, de quervain tendinitis, voetballerslies, shin splints worden hier uitvoerig besproken.

Praktijk

Extensor Carpi Radialis Longus / Brevis, Anconeus, Supinator, Brachioradialis, Trapezius, Levator Scapulae, Serratus Posterior Superior, Semitendinosus, Semimembranosus, Biceps Femoris, Popliteus, Plantaris, Pronator Teres, Pronator Quadratus, Flexor Carpi Radialis / Ulnaris, Flexor Digitorum, Palmaris Longus, Romboidei, Rectus Abdominis, Obliquus Abdominis Externus / Internus, Sternalis, Quadratus Lumborum, Gluteus Minimus / Medius / Maximus, Piriformis, Pectineus, Adductor Longus, Adductor Brevis, Gracilis, Adductor Magnus, Serratus Posterior Inferior, Serratus Anterior, Latissimus Dorsi.

Advanced 2 (23-24 februari 2024)

De Advanced Module 2 bouwt verder op de kennis en vaardigheden aangeleerd in de basismodule en advanced 1. Deze module start met een korte herhaling van de geziene praktische leerstof in de advanced 1 module. Daarna doorlopen we weer van elke nieuwe spier kort de anatomie, palpatie om zo tot een optimaal reusltaat te komen.

We groeien nog verder in deze modules in het klinisch redeneren, linken leggen met betrokken segmenten en de implementatie hiervan in het behandelplan. Met deze spieren in je repertoire worden de behandel mogelijk zeer uitgebreid en zie je duidelijke linken tussen bijvoorbeeld een hardnekkige frozen shoulder en lage rug pijnen.

Praktijk:

Lumbricalis, Interossei, Opponens Pollicis, Extensor Pollicis, Adductor Pollicis Tensor fasciae Latae, Sartorius, Subscapularis, Coracobrachialis, Brachialis, Semispinalis Cervicis, Semispinalis Capitis, Splenius Cervicis en Capitis, Rotatores Brevis, Rotatores Longus, Multifidi Brevis, Multifidi Longus, Iliocostalis Thoracis en Lumborum, Longissimus Thoracis en Lumborum Extensor Hallucis, Flexor Digitorum Longus, Flexor Hallucis Longus, Quadratus Plantae, Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Indicis.

Expert module (03-04 mei 2024)

In deze module trainen we je skills en kennis die je ondertussen hebt opgebouwd en verdiepen we je in de moeilijkere gebieden. Hier leggen we veel aandacht op precisie en anatomie. We bespreken o.a. TMJ problematiek, hoofdpijnen, short lateral rotators, … Ook behandelen we enkele peespunten met als kers op de taart SIG, Morton, Dupuytren. We leren je zeer complementaire aanvullende manuele technieken.

Praktijk:

Masseter, Temporalis, Ptyregoideus Lateralis en Medialis, Zygomticus, Diagastricus, Omohyoideus, Platysma, Occipitofrontalis, Scaleni, Sternocleidomastoideus Iliopsoas, Gemelli Superior, Obturtorius Externus en Internus, Gemelli Inferior, Quadratus Femoris Rectus Capitis Posterior Minor, Rectus Capitis Posterior Major, Obliquus Capitis Inferior, Obliquus Capitis Superior, Splenius Cervicis en Capitis, Sacro-iliacaal Needling, Mortons Neuralgie Needling, Achillespees, Patellapees, Dupuytren Foramen Obturatorium, Kanaal van Hunter, Cupula Pleura Stretch.

Refresher (06-07 september 2024)

De refresher module kan enkel gevolgd worden na je heel het traject hebt afgelegd (van basis t.e.m expert). In de refresher worden de meest voorkomende spieren nog eens gedemonstreerd en bieden we je ook de kans om op voorhand in te dienen welke spieren je specifiek wil zien.

Betreft het deel Dry Needling en examen krijg je na je betaling direct een factuur. Hiervoor is geen KMO tussenkomst mogelijk.

Geen terugbetaling van KMO mogelijk  ® € 500

Rechtstreeks te betalen per overschrijving

Basis Module (27-29 oktober 2023)

Advanced 1 – (08-09 december 2023)

Advanced 2 (23-24 februari 2024)

Expert module (03-04 mei 2024)

Refresher  (06-07 september 2024)

Voorwaarden : afgestudeerd als kinesitherapeut/osteopaat/arts
Docenten : Leduc Michel, Vos Marc, Vandingenen Nick, Reykers Marnik
Dagindeling : de bestudeerde spieren van de dag worden geneedled.

Contacturen: 11 contacturen

 • eerste lesweekend basis: 2u
 • tweede lesweekend advanced 1: 2u
 • derde lesweekend advanced 2: 2u
 • vierde lesweekend expert: 2u
 • vijfde lesweekend refresher: 2u
 • vijfde lesweekend examen: 1u

Inhoud:

Basis Module (27-29 oktober 2023)

Dry Needling:

Bovenste lidmaat: Infraspinatus – Supraspinatus – Teres Major – Teres Minor – Deltoideus – Biceps Brachii – Triceps Brachii, Brachialis, Trapezius (TP2)

Onderste lidmaat:

Rectus femoris – Vastus medialis – Vastus lateralis – Vastus intermedius – Gastrocnemius – Soleus – Plantaris – Popliteus – Tibialis Posterior – Tibialis Anterior – Extensor Digitorum – Extensor Hallucis – Peroneus Longus – Peroneus Brevis – Fexor Digitorum Longus – Flexor Hallucis Longus – Tibialis Posterior – Quadratus Plantae – Adductor Hallucis

Advanced 1 – (08-09 december 2023)

Dry Needling:

Extensor Carpi Radialis Longus / Brevis, Anconeus, Supinator, Brachioradialis, Trapezius, Levator Scapulae, Serratus Posterior Superior, Semitendinosus, Semimembranosus, Biceps Femoris, Popliteus, Plantaris, Pronator Teres, Pronator Quadratus, Flexor Carpi Radialis / Ulnaris, Flexor Digitorum, Palmaris Longus, Romboidei, Rectus Abdominis, Obliquus Abdominis Externus / Internus, Sternalis, Quadratus Lumborum, Gluteus Minimus / Medius / Maximus, Piriformis, Pectineus, Adductor Longus, Adductor Brevis, Gracilis, Adductor Magnus, Serratus Posterior Inferior, Serratus Anterior, Latissimus Dorsi.

Advanced 2 (23-24 februari 2024)

Dry Needling:

Lumbricalis, Interossei, Opponens Pollicis, Extensor Pollicis, Adductor Pollicis Tensor fasciae Latae, Sartorius, Subscapularis, Coracobrachialis, Brachialis, Semispinalis Cervicis, Semispinalis Capitis, Splenius Cervicis en Capitis, Rotatores Brevis, Rotatores Longus, Multifidi Brevis, Multifidi Longus, Iliocostalis Thoracis en Lumborum, Longissimus Thoracis en Lumborum Extensor Hallucis, Flexor Digitorum Longus, Flexor Hallucis Longus, Quadratus Plantae, Extensor Carpi Ulnaris, Extensor Indicis.

Expert module (03-04 mei 2024)

Dry Needling:

Masseter, Temporalis, Ptyregoideus Lateralis en Medialis, Zygomticus, Diagastricus, Omohyoideus, Platysma, Occipitofrontalis, Scaleni, Sternocleidomastoideus Iliopsoas, Gemelli Superior, Obturtorius Externus en Internus, Gemelli Inferior, Quadratus Femoris Rectus Capitis Posterior Minor, Rectus Capitis Posterior Major, Obliquus Capitis Inferior, Obliquus Capitis Superior, Splenius Cervicis en Capitis, Sacro-iliacaal Needling, Mortons Neuralgie Needling, Achillespees, Patellapees, Dupuytren Foramen Obturatorium, Kanaal van Hunter, Cupula Pleura Stretch.

Refresher (06-07 september 2024)

De refresher module kan enkel gevolgd worden na je heel het traject hebt afgelegd (van basis t.e.m expert). In de refresher worden de meest voorkomende spieren nog eens gedemonstreerd en bieden we je ook de kans om op voorhand in te dienen welke spieren je specifiek wil zien.

Details opleiding