KMO Portefeuille

Ortho Logos KMO Portefeuille
Voor alle opleidingen die men volgt bij Ortho-Logos kan men gebruik maken van de KMO- portefeuille. De KMO-portefeuille komt jaarlijks voor kleine ondernemingen tot 7500 € tussen in opleidingen en advies. Per opleiding bij een erkende dienstverlener komt de Vlaamse Gemeenschap voor 30% tussen in de prijs van de opleiding. Ortho-logos is een erkende dienstverlener.

Als u geen gebruik maakt van de KMO-portefeuille is uw plaats pas definitief na het betalen van het volledige bedrag.

In januari 2023 is de procedure voor het gebruik van de KMO- portfeuille gwijzigd. U dient tijdens je aanvraag aan te geven dat een gekozen opleiding valt onder het thema “Beroepsspecifieke competenties.”

Stap 1: U schrijft zich in

U schrijft zich in voor een opleiding via de website van Ortho-Logos. Meteen na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van uw inschrijving. In bijlage vindt u de proforma factuur met alle info die u nodig heeft om een subsidieaanvraag in te dienen. Opgelet : indien u deze email niet ontvangen heeft, controleer dan zeker uw ‘ongewenste mail’!

Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen. Enkel diensten die behoren tot de lijst van beroepsspecifieke competenties kunnen gesubsidieerd worden. De lijst is te raadplegen via de website vlaio.be/kmo-portefeuille.

Ik gebruik de KMO Portefeuille voor de eerste keer

Indien u voor de eerste maal gebruik maakt van de KMO-portefeuille dient u onmiddellijk uw onderneming te registreren op de website van het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’.

Dit kan enkel via uw identiteitskaart en kaartlezer! U dient enkele gegevens over uw onderneming te verifiëren en in te vullen. Hou er rekening mee dat u vooraleer u dit kunt doen moet geregistreerd staan in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) als zelfstandige.

De registratie zal ongeveer één week in beslag nemen. Daarna kan u uw eerste project aanvragen.

Meer info kan je terugvinden op de website van VLAIO, of in deze handleiding.

NACE CODE

Je kan jouw NACE codes nakijken in de Kruispuntbank van Ondernemingen via de online toepassing KBO Public Search. Je vindt zowel op ondernemingsniveau als op vestigingsniveau (indien van toepassing) een opsomming van jouw activiteiten. We hebben de meest courante NACE codes voor jou even op een rij gezet.

Voor kinesitherapeuten: ambulante revalidatiwetenschappen: 86905

Voor osteopaten/artsen: Huisartsenpraktijken: 86210

Ik maakte al eerder gebruik van de KMO Portefeuille

Indien u reeds eerder betaald heeft via de KMO-portefeuille of uw registratie is in orde, dient u zo snel mogelijk uw subsidieaanvraag in orde te brengen via de website van de KMO-portefeuille. Ons DV.O-nummer = DV.O226134

Via de website van KMO-portefeuille vraagt u nu uw ‘nieuw project’ aan.
Na het doorlopen van de 5 tabbladen, ontvangt u via mail een ‘aanvraag tot storting’. Nadat deze storting van uw eigen aandeel (70%) door Sodexo Belgium nv ontvangen wordt, maakt de Vlaamse Overheid de subsidie (30%) eveneens over naar deze rekening. U ontvangt hiervan een melding per e-mail. Opgelet: deze totaalsom wordt op dit moment nog niet betaald aan uw dienstverlener Ortho-Logos.

Van zodra het totale bedrag (= inschrijvingsbedrag van uw opleiding) in de KMO-portefeuille zit, geeft u de opdracht tot het betalen van de factuur aan Ortho-Logos. U dient dus nogmaals in te loggen en uitdrukkelijk de opdracht tot betaling te geven (via de betaalknop). Als mededeling vermeldt u ‘uw naam’ en het ‘ordernummer’ dat u rechts bovenaan het pro formafactuur terugvindt.

Wanneer de betaling bij Ortho-Logos geregistreerd wordt, ontvangt u hiervan een bevestiging met in bijlage de definitieve factuur. Let wel: betalingen van Sodexo aan Ortho-Logos vzw zijn meestal een twee- tot drietal weken onderweg.

Hou er rekening mee dat ten laatste 14 dagen na het starten van de opleiding de KMO dient aangevraagd te zijn. In elk ander geval komt u niet meer in aanmerking voor de KMO-portefeuille en moet u het volledige bedrag betalen. Na deelname van de opleiding ontvangt u een aanwezigheidsheidattest.

Check ons handig stappenplan
Schrijf je in voor een opleiding
Via onze website
Subsidieaanvraag indienen
Via de website van KMO-portefeuille met onze bevestigingsmail
Storting eigen bijdrage naar Sodexo
70 % van je inschrijvingsgeld
Vlaamse overheid stort resterende bedrag
30 % van je inschrijvingsgeld
Je stort het totale bedrag naar ons
via de KMO portefeuille
Inschrijving afgerond
Je kan deelnemen aan je opleiding
Heb je nog vragen?

    Recente reacties
      Ads