Orofaciale Therapie – 23 – 24 -25 februari 2024 – Orofaciale pijn en TMD

Geschikt voor therapeuten met weinig of geen eerdere ervaring met temporomandibulaire stoornissen. Na voltooiing van deze cursus zijn de deelnemers in staat om:

  • Kennis te hebben van de ICDH-3 criteria van fysiotherapeutisch relevante hoofdpijnsoorten. (Migraine, spanningshoofdpijn, cervicogene hoofdpijn, secundaire hoofdpijn t.g.v. TMD).
  • Middels het diagnostisch proces een onderscheid maken tussen de verschillende hoofdpijnsoorten.
  • Uitgebreidere kennis te hebben met betrekking tot de onderwerpen pijn- en functieklachten van het kauwstelsel en myofasciale relaties van het bovenste kwadrant.
  • Zelfstandig het gnatologisch onderzoek benoemen en uitvoeren in relatie tot zowel artrogene en myogene functiestoornissen.
  • De verschillende classificaties ten aanzien van temporomandibulaire functiestoornissen benoemen en m.b.v. de criteria de meest voorkomende vormen bij patiënten hypothetisch classificeren.
  • Klinische diagnostiek bij kaakproblemen.
  • Klinisch redeneren bij gepresenteerde klachten in het hoofd-/halsgebied omtrent pijn en functiebeperking van de kaak.
  • De meest ‘evidence based’ behandelmethoden bij de genoemde temporomandibulaire functiestoornissen en kan deze toepassen.

Voorwaarden : afgestudeerd als kinesitherapeut/osteopaat/arts
Docenten : Gudrun Lambrechts
Dagindeling : De cursus gaat telkens door van 9u tot 17u
Vanaf 8u30 bent u welkom en is er koffie/thee voorzien.

Alle prijzen zijn inclusief cursusmateriaal; hand-out’s, lunch, koffie, thee, frisdranken en versnaperingen tussendoor. Parkeren is gratis.

Prijs: 800 €

Hiervoor kan u, een tegemoetkoming van 30% verkrijgen via de KMO-portefeuille, door de Vlaamse overheid.

Details opleiding